Attest leefloon

Zonder Verifieer®:

Burgers die recht hebben op financiële steun, worden door het OCMW bijgestaan in het verkrijgen van een leefloon. De beslissing om een leefloon toe te kennen wordt ondertekend en naar de aanvrager verzonden. In dit geval betekent dit veel werk voor de ambtenaar: alle documenten afprinten, in een signataire stoppen en op het bureau van de ondertekenaar(s) leggen. Ook de ondertekenaars stoppen veel tijd in het manueel overlopen en tekenen van deze documenten.

Met Verifieer®:

Dit kan efficiënter met Verifieer®. De medewerkers kunnen de voorstellen tot leefloon elektronisch ter ondertekening voorleggen aan beide ondertekenaars tegelijk (of in een automatische volgorde).  Dankzij de functie bulkondertekening in Verifieer® (advanced versie) kunnen de beide ondertekenaars de documenten in groep ondertekenen. Dat betekent dat maar éénmaal de pincode wordt gevraagd, ongeacht het aantal geselecteerde documenten. De indieners van de documenten worden automatisch verwittigd van de ondertekeningen en kunnen weer verder met die dossiers. Na ondertekening is het ook mogelijk de documenten die niet digitaal kunnen verzonden worden, in bulk te downloaden, af te drukken  en met de post te verzenden.

Met een ‘attest ontvanger leefloon’ kunnen de leefloners hun status van leefloonontvanger bewijzen aan derde instanties die daarom verzoeken, vb. in het kader van vorming, kinderopvang, sociale woning, …  Wanneer zij daarom verzoeken kan dat attest dus ook elektronisch ondertekend worden en bezorgd aan ofwel de leefloner of de derde instantie voor wie het bedoeld is (of beiden).

Download hier de case in PDF formaat.

Contacteer ons