Vergunning inname openbaar domein

Vergunning inname openbaar domein

Zonder Verifieer®:

Gemeentebesturen worden dagelijks geconfronteerd met aanvragen van vergunningen voor de inname van de openbare weg; plaatsen van containers, plaatsen van nadarafsluitingen, plaatsen van verkeerssignalaties, aanvraag voor terrassen, … 
Het in te vullen formulier kan de aannemer ophalen in het gemeentehuis of via de website downloaden. Daarna moet hij of zij de volledige aanvraag met alle bijlagen manueel indienen en wachten op het akkoord, waarna de vergunning met de post wordt afgeleverd. 

Met Verifieer®:

De aannemer vraagt, wanneer het hem past, het document digitaal aan via mail of via uw website, en bespaart zo tijd en een verplaatsing. De aannemer krijgt zijn beslissing elektronisch ondertekend en kent de beslissing binnen de minuut nadat ze werd ondertekend, dankzij de verwittigingsmail met hyperlink naar de beslissing.  Dit betekent minstens 2 dagen tijdswinst. Dankzij Verifieer® kan het advies rond de aanvraag ook meteen digitaal verzonden worden naar de betrokken partijen (bv. Dienst Wonen, politie, brandweer, ...). Je kan een interne opmerking of nota toevoegen aan het te ondertekenen bericht. 

Achteraf kunnen andere diensten die met de vergunning geconfronteerd worden (vb. stadswachten) deze eenvoudig controleren via de unieke code op de afgeleverde documenten.

Download hier de case in PDF formaat.

Contacteer ons