Vergunningen voor het uitbaten van een taxidienst

Zonder Verifieer®:

De ondernemer die een taxibedrijf uitbaat of wenst te exploiteren, moet zich voor zijn vergunning of wijziging tot de gemeente richten. Het College van Burgemeester en Schepenen controleert de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid en de solvabiliteit van de aanvrager. De vergunning of weigering wordt binnen een vastgelegde termijn afgeleverd per post.

Met Verifieer®:

De werking tussen de verschillende diensten wordt onderling efficiënter. Door de elektronische verspreiding van de informatie is de doorlooptijd veel sneller. Bijgevolg kan de aanvrager vlugger over zijn vergunning beschikken.

Download hier de case in PDF formaat.

Contacteer ons