Toelating voor een parkeerkaart

Zonder Verifieer®:

Nieuwkomers in de stad moeten meerdere documenten in orde te brengen bij het aanpassen van hun domicilie. Vaak is de aanvraag van een parkeerkaart, één daarvan. Dat gebeurt via het loket en de burger moet zich aanpassen aan de openingsuren van het loket. 

Met Verifieer®:

In plaats van die burger te laten tot het loket komen, kunt u als gemeente ervoor zorgen dat de aanvraag ook via het web kan gebeuren. 

De ondertekening en afevering ervan met Verifieer® levert zowel voor de burger als de ambtenaar tijdswinst op. De medewerker op dienst mobiliteit maakt het document op en stuurt het digitaal naar de ondertekenaar. 

De persoonlijke parkeerkaart wordt nadien per post naar de eigenaar van het voertuig gestuurd.

Download hier de case in PDF formaat.

Contacteer ons