Toekennen premie voor milieuvriendelijke initiatieven

Burgers of verenigingen die sensibiliserende klimaatprojecten wensen op te zetten, vb. werken met herbruikbare luiers, autodelen, lokale voedselproductie en korte keten, of andere initiatieven van natuurverenigingen... vinden op de  website van de gemeente een verwijzing naar alle informatie over mogelijke premies. 

Zonder Verifieer®

Er moet een lange weg afgelegd worden vooraleer de premie toegekend wordt: de aanvrager moet bewijsstukken toevoegen bij zijn aanvraag. De milieudienst beoordeelt de aanvraag, adviseert het college van burgemeester en schepenen, en rapporteert aan de aanvrager.

Met Verifieer®

De werking tussen de verschillende diensten onderling is efficiënter. De doorlooptijd is veel sneller, waardoor de organisator vlugger over zijn toestemming kan beschikken.

Download hier de case in PDF formaat.

Contacteer ons