Toekennen premie voor energiebesparende maatregelen

Zonder Verifieer®:

Er moet een lange weg afgelegd worden vooraleer de premie toegekend wordt. De aanvrager moet bewijsstukken (foto’s, plan, facturen) toevoegen bij zijn aanvraag. De milieudienst beoordeelt de aanvraag, adviseert het college van burgemeester en schepenen, en rapporteert aan de aanvrager. 

Met Verifieer®:

Communiceren de onderlinge diensten veel vlotter met elkaar. Waardoor de volledige afhandeling sneller is. Vooral van toepassing bij energiebesparende maatregelen zoals energiescan, isolatie, gevelrenovatie, groendak, renovatie of verfraaiing handelspand...

Download hier de case in PDF formaat.

Contacteer ons