Toelating voor organiseren van een speelstraat

Zonder VerifieerĀ®:

De wijkbewoners vragen de toelating om hun straat tijdelijk in te richten als speelstraat aan met een formulier dat ze bij de gemeente aanvragen.
De verschillende verantwoordelijke diensten sturen het document naar elkaar. Dit vergt veel tijd en het toekennen van de toelating kent dus een lange doorlooptijd.

Met VerifieerĀ®:

De ambtenaar kan hetzelfde document gelijktijdig naar de jeugddienst en dienst mobiliteit van de gemeente sturen. Zodra het document digitaal ondertekend werd, wordt de toelating naar de aanvrager verzonden. Op die manier is de doorlooptijd veel sneller.

Download hier de case in PDF formaat.

Contacteer ons