Uittreksel strafregister voor een sollicitatieprocedure

Uittreksel strafregister voor een sollicitatieprocedure

Zonder Verifieer®:

Een burger dient een uittreksel strafregister voor te leggen voor een toekomstige werkgever. Hiervoor komt hij langs tijdens de openingsuren. In het beste geval krijgt hij zijn uittreksel meteen mee naar huis, zoniet wordt het opgestuurd na ondertekening. Of hij moet nogmaals terugkomen om het op te halen.

Met Verifieer®:

Uw burger stelt telefonisch of schriftelijk zijn vraag. Of hij vraagt, wanneer het hem past, het document digitaal aan via mail of via uw website, en bespaart zo tijd en een verplaatsing.
U maakt het uittreksel, drukt af naar de Verifieer®-printer en ondertekent het met uw eID.  De aanvrager krijgt een e-mail met hyperlink naar het uittreksel op de beveiligde Verifieer®-site. Beveilig het uittreksel strafregister, zodat uitsluitend de aanvrager het document kan in ontvangst nemen.

Download hier de case in PDF formaat.

Contacteer ons