Uittreksel attest van woonst

Zonder Verifieer®:

De burger die een bewijs van woonst nodig heeft, in het kader van een onderzoek van een advocaat bijvoorbeeld, neemt speciaal een halve dag vrijaf om in het gemeentehuis zijn attest van woonst op te vragen en af te halen. Of hij moet de zaterdag of op één specifieke avond langskomen. 

Met Verifieer®:

Uw burger stelt telefonisch of schriftelijk zijn vraag. Of hij vraagt, wanneer het hem past, het document digitaal aan via mail of via uw website, en bespaart zo tijd en een verplaatsing.

U maakt het attest van woonst, drukt af naar de Verifieer®-printer en ondertekent het met uw eID.  Om zeker te zijn van zijn of haar identiteit, kunt u het rijksregisternummer van de bestemmeling meegeven. Verifieer® zal de identiteit controleren aan de hand van zijn of haar eID. 

De aanvrager krijgt een e-mail met hyperlink naar het afschrift op de beveiligde Verifieer®-site.

 

Download hier de case in PDF formaat.

Contacteer ons