Uittreksel attest van nationaliteit

Zonder Verifieer®:

In het kader van sommige procedures, bijvoorbeeld voor de uitbetaling van bepaalde vergoedingen, kan gevraagd worden een bewijs van nationaliteit te verstrekken. De burger neemt speciaal een halve dag vrijaf om in het gemeentehuis zijn document op te vragen en af te halen.

 

Met Verifieer®:

Uw burger stelt telefonisch zijn vraag. Of hij vraagt, wanneer het hem past, het document digitaal aan via mail of via uw website, en bespaart zo tijd en een verplaatsing.
U maakt het bewijs, drukt af naar de Verifieer®-printer en ondertekent het met uw eID. De aanvrager krijgt een e-mail met hyperlink naar het bewijs op de beveiligde Verifieer®-site.

Download hier de case in PDF formaat.

 

Contacteer ons