Uittreksel attest van gezinssamenstelling

Zonder Verifieer®:

De burger die een attest van gezinssamenstelling moet voorleggen aan bijvoorbeeld zijn mutualiteit of bij de aankoop van een busabonnement, neemt speciaal een halve dag vrijaf om in het gemeentehuis zijn document op te vragen en af te halen. 

Met Verifieer®:

Uw burger stelt telefonisch of schriftelijk zijn vraag. Of hij vraagt, wanneer het hem past, het document digitaal aan via mail of via uw website, en bespaart zo tijd en een verplaatsing.

U maakt het attest van gezinssamenstelling, drukt af naar de Verifieer®-printer en ondertekent het met uw eID.  De aanvrager krijgt een e-mail met hyperlink naar het afschrift op de beveiligde Verifieer®-site.

Download hier de case in PDF formaat.

Contacteer ons