Afschriften of uittreksels van akten

Zonder Verifieer®:

De burger neemt speciaal een halve dag vrijaf om in het gemeentehuis zijn attest op te vragen en af te halen. Of hij moet de zaterdag of op één specifieke avond langskomen. 

Met Verifieer®:

Uw burger stelt telefonisch of schriftelijk zijn vraag. Of hij vraagt, wanneer het hem past, het document digitaal aan via mail of via uw website, en bespaart zo tijd en een verplaatsing.

U maakt het gevraagde document, drukt af naar de Verifieer®-printer en ondertekent het met uw eID.  Om zeker te zijn van zijn of haar identiteit, kunt u het rijksregisternummer van de bestemmeling meegeven. Verifieer® zal de identiteit controleren aan de hand van zijn of haar eID. 

De aanvrager krijgt een e-mail met hyperlink naar het afschrift op de beveiligde Verifieer®-site.

Onder meer deze afschriften kunnen digitaal ondertekend en verstuurd worden naar de burger:

  • Geboorteakte
  • Overlijdensakte
  • Huwelijksakte 
  • Vonnis van echtscheiding

Download hier de case in PDF formaat.

Contacteer ons